فرآیند نمونه گیری در آزمایشگاه آزمایشگاه تشخیص طبی اندیشه

 • دریافت نوبت

  دریافت نوبت (حضوری - اینترنتی)

 • پذیرش

  فراخوان نوبت و پذیرش در آزمایشگاه

  پذیرش

 • نمونه گیری

  دریافت نمونه های آزمایش و ثبت در آزمایشگاه

 • دریافت جواب

  پس از تکمیل فرآیند می توانید از طریق یکی از راه های زیر گزارش جواب خود را دریافت نمایید:  دریافت جواب